INFORMACJA DLA KLIENTÓW


W związku z brakiem terminowej płatności za usługi. Dostęp do sieci Internet, zostaje zawieszony.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie należności. Przypominamy również, że termin płatności faktur oraz indywidualny numer konta do wpłaty za świadczone usługi abonamentowe podany jest na fakturze.

Za dzień spłaty zobowiąznia uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy ETER Sp. z o.o. .

Dziękujemy za terminowe płatności.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu BOK ETER w godzinach 9:00 - 17:00.
tel. 12 350 22 22 mail: biuro@eter.net.pl

ETER Sp. z o.o.